RUŞEN KELEŞ

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ

Ahmet İnam, “Ulular” Başlıklı Yazısında, “Usta insan her zaman oldu. Bu işi yapan, başaran, deneyimlerinden öğrenmiş, deneyimlerini aktarabilen becerikli insanlar. Her ustanın bir işi, bir becerisi var. Her beceri sahibinin ustalaşamadığını biliriz. Yetenekli olmak yetmiyor. Sabır, direnç, kararlılık, uzun yıllar yaşanan yaşantılardan devşirebilme gücü: Usta, yetenek, emek, bilgi ve aşkla var oluyor… Bıkkından, yılgından, yorgundan usta mı olur hiç?” diye soruyor. Bu nedenle Değerli Hocam Prof. Dr. Ruşen Keleş hakkında yazmak benim için oldukça zor. Çünkü, O hem usta bilim adamı olarak birçok kişinin ve elbette benim yaşamımda önemli etkiler bırakmıştır. Ömrünü Türkiye’nin özelde kentleşme anlamında, genelde de siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel anlamda evrensel ölçütleri yakalamasına adamış kişiler ne yazık ki çok çabuk unutulmakta ve onlardan gereği gibi yararlanılmamaktadır. Gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında kentleşme, Kent Planlama, Yerel Yönetim, Çevre Sorunları, Çevre Hukuku, İmar Hukuku ve Kent Sosyolojisi ile ilgili alanlarda yazılan binlerce kitap ve makalede Prof. Keleş’in çalışmalarına yapılan referanslar, Onun bilimsel kimliğinin en önemli göstergeleridir.

Mülkiye’den mezun olalı 25 yıl oldu. Kentleşme dersinde tanıdığım andan itibaren hiç değişmedi ve bizler gibi arkadan gelen genç akademisyenler de O’nu örnek aldı. Burada açık yüreklilikle belirtmek isterim ki, akademisyenliği ve özellikle kentleşmeyi çalışma alanı olarak seçmemde en önemli esin kaynağım, çok değerli Hocamdır. O’nun mesleğine olan sevgisi, kesintisiz sürdürdüğü çalışmalar, o müthiş hafızası, iletişim ciddiyeti ve hoşgörüyle bütünleşmiş ilgisi, birçok öğrencisi gibi beni de büyülemiştir. Bizlere bilimin ilkelilik, titizlik ve sabır isteyen bir meslek olduğunu O göstermiştir.
Akademisyenlerin rol modelleri mutlaka olmalıdır.