18 Ekim 2012 Perşembe

'Büyükşehir Belediye Kanun Tasarısı, Türkiye'de idari yapıyı değiştiriyor' HaberiBugün Gazetesindeki konuyla ilgili röportaj:

"BU TASARI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINA AYKIRI"
Kanun tasarısında ilçeler ve köylerdeki nüfusun da dahil edilerek büyükşehir yapıldığı bir model oluşturulduğunu vurgulayan Çukurçayır, dünyada bunun örneğinin bulunmadığını savunarak, yasa tasarısının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartıyla çeliştiğini ifade etti. Avrupa Birliği, yerel yönetimlerin kamu yatırımı yapabileceği kapasitesinin artırılmasını öngörürken, kanun tasarısının bu mantıkla çeliştiğini şöyle anlattı: "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı köy, belde ve ilçelerde kamu hizmeti sunma kapasitesinin güçlendirilmesini kastediyor. 'Kırsal yönetimi halka hizmet sunulabilecek hale getir' diyor. Burada siyasi bir gücü kastetmiyor, hizmet sunmadan bahsediyor. Ayrıca 'eğer herhangi bir beldenin, belediyenin, ilçenin tüzel kişiliği kaldırılacak ve başka bir yönetime dahil edilecek veya başka bir yönetim şekline dönüştürülecekse orada referandum yapılmalı' diyor. Hükümet ise, yeni büyükşehir kanunu ile merkezi yani büyükşehiri güçlendiriyor, köyleri, ilçeleri kapatıyor. İl merkezini güçlendirerek yerelin kimlikleri ortadan kaldırılıyor. Bu bakımdan Avrupa'nın yerel yönetimler özerklik şartına aykırı bir uygulama ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Konuyla ilgili sayısız yazıdan birkaçı:
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/-buyuksehir-belediye-kanun-tasarisi-turkiye-de-idari-yapiyi-degistiriyor--haberi-91217
http://www.hurriyet.com.tr/ankara/21710417.asp
http://www.zaman.com.tr/yorum/yorum---makif-cukurcayir-buyuksehir-yasa-tasarisi-idare-sistemini-tamamen-degistiriyor/2004032.html
http://www.yenimeram.com.tr/m-akif-cukurcayir_2647~yeni-buyuksehir-belediyeleri-kanunu-haberleri-turkiyenin-kabusu

http://www.yayed.org/id261-gorusler/10-temmuz-2004-tarih-ve-5216-sayili-buyuksehir-belediye-kanununu-degistiren-buyuksehir-butunsehir-tasarisi-hakkinda-yayed-gorusu.php
http://www.birgulaymanguler.net/index.php?view=article&catid=115%3Ayazilaryorumlar3&id=975%3Ahuekuemetn-8-ekim-2012-guenlue-buetuenehr-yasa-tasarisi-uezerne&format=pdf&option=com_content&Itemid=170
http://www.bianet.org/bianet/kent/141531-buyuksehir-tasarisi-ve-kent-hakki
http://www.bianet.org/bianet/bianet/138569-buyuksehirler-yasasi-merkezi-guclendirir
http://www.bianet.org/bianet/bianet/138510-baskanlik-belediyelerden-basliyor
 BÜYÜKŞEHİR, BÜTÜNŞEHİR, EYALET, BÖLGE YÖNETİMİ… KAOSA DOĞRU? :
http://www.akifcukurcayir.blogspot.com/
http://www.tid.web.tr/default_b0.aspx?id=329

'Büyükşehir Belediye Kanun Tasarısı, Türkiye'de idari yapıyı değiştiriyor' Haberi