6 Ocak 2011 Perşembe

AHMET HİLMİ NALÇACI'NIN HİKÂYESİKonya Belediye Başkanı Ahmet Hilmi Nalçacı, 5 Şubat 1925 günü Konya’nın Meram’ın Sephavan Mahallesi’nde dünyaya gelmiştir.


Ahmet Hilmi Nalçacı’nın babasının ismi Ali Rıza Efendi, annesinin ismi ise Havva hanımdır. Ali Rıza Nalçacı ilkokul öğretmenidir. Akören köyünde öğretmenliğe başlamış, uzun yıllar da Hakimiyet-i Milliye ilkokulunda öğretmenlik yapmış ve buradan emekli olmuştur. Ali Rıza Nalçacı, 1895 yılında Konya’da dünyaya gelmiş medrese tahsilinden sonra öğretmenliğe geçmiştir.

30 Mart 1973 günüde vefat etmiştir. Havva Hanım ise ev kadınıdır. 1902 yılında Konya’da doğmuş 1981 yılında da vefat etmiştir. Kabirleri Hacıfettah Mezarlığı’ndadır. Ahmet Hilmi Nalçacı’nın kendisinden küçük Mukadder ve Mehmet isminde iki erkek kardeşi vardır. Halen her ikisi de İstanbul’da yaşamaktadırlar. Ahmet Hilmi Nalçacı, Özden Hanımefendi ile evlenmiş ve Semiha, Sema, Selma isminde üç kızları dünyaya gelmiştir.

AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN EĞİTİM HAYATI

Ahmet Hilmi Nalçacı babası Ali Rıza Nalçacı’nın öğretmenlik yaptığı Hakimiyet-i Milliye İlkokulu’nu bitirmiş, orta okulu Karma Ortaokulu’nda okumuştur. Tarihi Konya Lisesi’nden de pekiyi derece ile mezun olmuştur.

Konya Lisesi, Anadolu’da açılan ilk liselerin başında gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, Konya Lisesi’ni ziyaret etmiş tarihi bir konuşma yapmıştır. O tarihlerde lisede öğrenci olan eski Başbakanlardan Prof. Dr. Sadi Irmak da teşekkür konuşması yapmıştır. İşte böylesine tarihi bir liseden mezun olan Ahmet Hilmi Nalçacı, daha sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girmiş, buradan da pekiyi derece ile mezun olmuştur.
AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN MEMURİYETİ
Ahmet Hilmi Nalçacı, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi eski ismiyle mülkiyeyi bitirdikten sonra Konya Valiliğinde maiyet memuru olarak göreve başlamıştır. Konya’nın Cihanbeyli ve Çumra ilçelerinde kaymakam vekilliğinde bulunan Ahmet Hilmi Nalçacı sırasıyla şu ilçelerde kaymakamlık yapmıştır: Seydişehir, Boyabat, Ayancık, Ladik ve Ilgın. Ahmet Hilmi Nalçacı Ilgın Kaymakamlığı görevinde bulunduğu zaman Konya Belediye Başkanlığını da, Avrupa’da tahsil yapmış dönemin aydın kişileri arasında yer alan Nafiz Tahralı bulunuyordu…

Konya Belediyesine iyi bir kadro kurmak arzusu ile Mehmet Ortaer’i ikdisat müdürlüğüne, Hilmi Altınbaş’ı hesap işleri müdürlüğüne, Kubilay İmer’i de mal müdürlüğüne getirmiştir. Çok iyi bir başkan yardımcısı aradığı sırada öğretmen Ali Rıza Nalçacı’nın oğlu Ahmet Hilmi Nalçacı’nın Ilgın Kaymakamlığı yaptığını bildiği için de bu göreve onu getirmek istemiş ve kendisine belediye başkan yardımcılığı teklifini yapmıştır.

Ahmet Hilmi Nalçacı “memlekete hizmet kaymakamlıkla da belediye başkan yardımcılığı ile de olur, hizmet hizmettir” diyerek Konya Belediye Başkanı Nafiz Tahralı’nın bu teklifine olumlu cevap vermiş, 1957 yılında Belediye Başkan yardımcılığı görevini kabul ederek Konya’da belediyeye ilk adımını atmıştır. Ahmet Hilmi Nalçacı 1957 yılında başladığı başkan yardımcılığı görevini 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar sürdürmüştür.

Bu tarihte Konya Belediyesinde bir tasfiyecilik hareketi başlamış, Ahmet Hilmi Nalçacı, Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü İdari Amirliğine atanmıştır. Devlet Su İşleri’ndeki görevinin yanı sıra Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde Fransızca derslerine de girmiş bu enstitüde uzun bir dönem öğretmenlik yapmıştır.

AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN MÜZİKLE OLAN İLGİSİ
Ahmet Hilmi Nalçacı, babasının teşviki ile Türk Tasavvuf müziğine çok büyük ilgi duymuş, küçük yaşlarda Mevlevi terbiyesi almış, Mevlevi adap ve erkanına göre yetişmiş bir kişidir. Ahmet Hilmi Nalçacı her Konyalı gibi Mevlana sevgisi ile büyümüş, Mevlana’nın aşk potasında yanmıştır. Mevlana’nın yazmış olduğu Mesnevi’nin “Dinle Neyden” diye başlamasından dolayı mı yoksa ney’in cazibesine kapıldığı için mi bilinmez ama Ahmet Hilmi Nalçacı çok küçük yaşlarda Neyzenlerden ney üfleme dersleri almış, çok iyi bir neyzen olmuştur.
Perşembe akşamları Eşref Yazgan, Sezai Arısoy, Orhan Kurşun gibi o tarihte Konya’nın tasavvuf musikisinde üstatlar bir araya gelir, müzik yaparlardı. Recai Kıcıkoğlu’nun babasının Meram Dibekbaşı’ndaki evlerinde de yaz akşamları meşk ederek birçok gençlerin de yetişmesini sağlamışlardır.

AHMET HİLMİ NALÇACI BELEDİYE BAŞKANI OLUYOR
27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonraki dönemde siyasi partiler kurulmuş ve seçime gidilmiştir. Ragıp Gümüşpala’nın kurduğu Adalet Partisi yurdun her yerinde çok geniş kitlelerin sevgisini kazanmış “Dapa-tera” Adalet Partisi yazıları yazılmaya başlanılmıştır. Adalet Partisi Konya İl Teşkilatı belediye seçimlerini kazanmak için memleketin sevdiği, saydığı, vatanperver bir aday üzerinde durmuş ve en kuvvetli aday olarak da Ahmet Hilmi Nalçacı’yı uygun görmüşlerdir.

Belediyeciliği bilen birisi olan Ahmet Hilmi Nalçacı da bu teklifi kabul etmiş, Adalet Partisi’nden Belediye Başkanlığı için aday olmuştur. Yapılan seçimlerde rakiplerini geride bırakan Ahmet Hilmi Nalçacı seçimi kazanmış ve Konya Belediye Başkanlık koltuğuna 17 Kasım 1963 günü yapılan seçimler sonucunda oturmuştur. Ahmet Hilmi Nalçacı 35 yaşında Konya Belediye Başkan yardımcılığı koltuğunu terk etmiş, fakat bu kez 38 yaşında Belediye Başkanı olarak Konya’ya hizmet etme aşkıyla tekrar Belediye’ye dönmüştür. Mazbatasını 23 Kasım 1963 günü almış ve belediye başkanlığına başlamıştır.
Aynı gün uzun yıllar birlikte çalışacağı Mehmet Mert’i de göreve getirmiştir. İyi bir ekip kuran Ahmet Hilmi Nalçacı tabir yerindeyse “Konya’yı baştan yaratmaya” başlamıştır.

AHMET HİLMİ NALÇACI TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ahmet Hilmi Nalçacı belediyede çalışacak ekibi iyi bir şekilde kurarken belediye meclisinde de belediyeciliği ve şehir imarını çok iyi bilen; başta Yüksek Mühendis Faik Sevilir’i imar komisyonu başkanlığına gelmesi için büyük gayret harcamıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan da gerekli desteği almış, şehrin 1/50.00 ölçekli haritalarının çizilmesi için hava fotoğraflarının çekimini sağlamıştır.

Belediye İmar Komisyonu Başkanı Y. Müh. Faik Sevilir, Belediye Başkanı Ahmet Hilmi Nalçacı’ya “imar planı elde etmenin zor olmadığını, ama bunu uygulamanın çok zor olduğunu, en az dört yıl eski şehre bir çivi bile çakılamayacağını, bütün gücün yeni şehre ayrılması gerektiğini” anlatmıştır. Faik Sevilir “en az dört yıl eski şehre hiçbir yatırım yapmamayı göze alıyor musun” şeklinde bir soru sormuş ve Nalçacı da “evet” cevabını vermiştir. Faik Sevilir “Bu iş senin siyasi hayatının sonu olur” diye uyarmış ve sözlerini şöyle sürdürmüştür: “Yapacağımız iş çocuklarımıza, yarınlara modern bir şehir bırakma gayretidir.

Nankör bir iştir.” Ahmet Hilmi Nalçacı Faik Sevilir’i dinlemiş ve “Modern bir şehir yaratma amacında olduğunu” ifade etmiştir. Nalçacı, Türkiye’de bir ilklere imza atarak modern bir Konya yaratmak için karşısında duran engelleri de aşmasını bilmiştir.

İMAR PLANI YARIŞMAYA ÇIKIYOR

Ahmet Hilmi Nalçacı, Faik Sevilir ile belediyede görevli ilgilileri alıp Ankara’ya gitmiştir. Faik Sevilir, “Ankara’da paraya ihtiyacımız olabilir” diyerek belediyenin çek defterini de yanına almasını önermiş. İller Bankası Genel Müdürü Selahattin Babüroğlu’na imar planıyla ilgili durumu anlatmışlar, o da durun bakalım sizden önce diğer vilayetler var cevabını vermiş. Peşin ödeme yapacaklarını ve ücreti öğrenmek istediğini bildirilmesi üzerine genel müdür hiç beklemediği bir olayla karşılaşmış ve ilgilileri makamına çağırarak bu işin kaç liraya çıkacağının hesabını hemen yapıp getirmelerini emretmiş… Biraz sonra ilgili memur içeriye girmiş ve ilan ücreti olarak sekizyüz bin liraya çıkacağını söylemiştir. Ahmet Hilmi Nalçacı çek defterini çıkarmış ve eli titreyerek sekizyüzbin lirayı yazmıştır.

Bu olay İller Bankası’ndaki personeli şaşırtmış, bomba tesiri yapmıştır. O gün Konya Belediyesi’nin kasasında ise 150 lira varmış, heyet Ankara’dan Konya’ya dönünce bu parayı tamamlamış ve imar planı ilanı gerçekleşmiştir. Konya İmar Planı Projesine 33 kişi katılmış, bunun içinden hangi projeyi uygulama konusunda çok büyük hassasiyet gösterilmiş. Yapılan uzun inceleme sonunda Y. Müh. Mimarlar Bülent Berksan ile Yavuz Taşcı’nın projesi birinci gelmiş ve Konya imarı, bu kişilere teslim edilmiştir.

Yeni imar planını Halktan önce belediye meclis üyeleri öğrendikleri için aralarında bir karar almışlardır. Konya’nın yetiştirdiği Duayen siyasetçi Haydar Koyuncu şunları anlatmıştı: “Belediye meclisinde yeri imar planını tartıştık, yeni açılacak caddenin civarından ne kendimiz ne de yakınlarımız herhangi bir arsa almamak için yemin ettik, hiçbir üye bu caddenin civarından arsa almadık”.

AHMET HİLMİ NALÇACI’NIN 2. DÖNEM ADAYLIĞI

Ahmet Hilmi Nalçacı Belediye Başkanlığı dönemini tamamlamış ve “ben bir dönem için söz vermiştim 2. dönemde alay olmayacağım” diyerek Belediye Başkanlığı için aday olmamıştır.

Fakat Haydar Koyuncu devreye girmiş, Mehmet Mert’i bu kez başkan Nalçacı’nın evine göndermiş, kendisi de taksinin içinde beklemiştir. Mehmet Mert, Ahmet Hilmi Nalçacı ile görüşmüş, mutlaka Nalçacı’nın aday olmasının arzu edildiğini söyleyerek kendisini ikna etmiş, ertesi gün de Ahmet Hilmi Nalçacı AP’den Belediye Başkan adayı olarak gösterilmiştir. 2 Haziran 1968 günü yapılan Belediye Başkanlığı seçimine şu adaylar katılmıştır: AP: Ahmet Hilmi Nalçacı CHP: Nazif Yardımcı Güven Partisi: Özgen Küçükkoner Millet Partisi: Nihat Demirap Ahmet Hilmi Nalçacı rakiplerini geride bırakarak 2. kez belediye başkanlık koltuğuna oturmuştur.

Vefatına kadar da bu görevde kalmıştır. Ahmet Hilmi Nalçacı 1964 yılında Türk Belediyeciler Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve genel sekreter olmuştur. 1966 yılında Avrupa Konseyi Mahalli İdareler Konferansı Daimi Komite üyeliğine, seçilmiştir. 1968 yılında Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri ve sorumlu müdürü olarak 15 günlüğüne İran’da incelemelerde bulunmuştur.

NALÇACI’YI DÜNYADAN KOPARAN KAZA

Ahmet Hilmi Nalçacı genç yaşta, en verimli çağında aramızdan ayrılarak ebedi aleme göçmüştür. 44 yaşında ebediyete uğurladığımız Ahmet Hilmi Nalçacı, Fransa’nın Başkenti Paris’te yapılan Avrupa Mahalli İdareler Konferansı Başkan yardımcılığı sıfatı ile bir toplantıya başkanlık yaptıktan sonra Konya’ya dönerken bir trafik kazası geçirmiştir. 14 Aralık 1969 günü Paris’ten havalanan bir uçakla Ankara’ya gelmiş, orada bekleyen makam arabasına binmiş ve doğduğu, büyüdüğü, hizmet etmekten de büyük onur duyduğu Konya’ya hareket etmiştir.

Paris’te mahalli idareler toplantısında yaptığı çalışmalar sonucunda zihni ve bedeni yorgun düşmüş. Paris-Ankara uçağında da uyumadığından olsa makam aracına biner binmez arka koltuğa uzanmış ve kendisini dinlendirmek istemiştir. Makam aracı Ankara-Gölbaşı’na geldiğinde bir trafik kazası geçirmiş, arka koltukta uyuyan Ahmet Hilmi Nalçacı kapı koluna başını çarpmış ve çok ağır bir şekilde yaralanmıştır. Kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde 14 Aralık 1969 Pazar gecesi hakkın rahmetine kavuşmuştur. “Acı haber çok çabuk ulaşır” derler… Bu acı haber de Konya’ya hemen ulaşmış, başta belediyede çalışanlara “şok” etkisi yapmış, Konya şehri yasa boğulmuş, belediyedeki mesai arkadaşları, Belediye meclis üyeleri çok acele bir şekilde Ankara’ya gitmişler, fakat “iyi haber” yerine “çok kötü haber” ile karşılaşmışlar…

Ankara’ya giden çalışma arkadaşları ve belediye meclis üyeleri Ahmet Hilmi Nalçacı’nın naşını Konya’ya getirmişler, Sultan Selim Camiinde kılınan öğle namazından sonra Hacıfettah’taki aile mezarlığına defnedilmiştir. Ahmet Hilmi Nalçacı’nın cenaze namazında büyük bir kalabalık oluşmuştu… Konyalı hemşerileri, Konya milletvekilleri, Konya’da bulunan Mevlana sema heyeti hazır bulunmuş, gelemeyenler de taziye mesajları göndermişlerdi.Mehmet İhsan KONEVİ

http://www.konyakent.net/konyamevlana/haberler/ahmet-hilmi-nalcaci-anildi.html