18 Ekim 2012 Perşembe

'Büyükşehir Belediye Kanun Tasarısı, Türkiye'de idari yapıyı değiştiriyor' HaberiBugün Gazetesindeki konuyla ilgili röportaj:

"BU TASARI AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTINA AYKIRI"
Kanun tasarısında ilçeler ve köylerdeki nüfusun da dahil edilerek büyükşehir yapıldığı bir model oluşturulduğunu vurgulayan Çukurçayır, dünyada bunun örneğinin bulunmadığını savunarak, yasa tasarısının Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartıyla çeliştiğini ifade etti. Avrupa Birliği, yerel yönetimlerin kamu yatırımı yapabileceği kapasitesinin artırılmasını öngörürken, kanun tasarısının bu mantıkla çeliştiğini şöyle anlattı: "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartı köy, belde ve ilçelerde kamu hizmeti sunma kapasitesinin güçlendirilmesini kastediyor. 'Kırsal yönetimi halka hizmet sunulabilecek hale getir' diyor. Burada siyasi bir gücü kastetmiyor, hizmet sunmadan bahsediyor. Ayrıca 'eğer herhangi bir beldenin, belediyenin, ilçenin tüzel kişiliği kaldırılacak ve başka bir yönetime dahil edilecek veya başka bir yönetim şekline dönüştürülecekse orada referandum yapılmalı' diyor. Hükümet ise, yeni büyükşehir kanunu ile merkezi yani büyükşehiri güçlendiriyor, köyleri, ilçeleri kapatıyor. İl merkezini güçlendirerek yerelin kimlikleri ortadan kaldırılıyor. Bu bakımdan Avrupa'nın yerel yönetimler özerklik şartına aykırı bir uygulama ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Konuyla ilgili sayısız yazıdan birkaçı:
http://www.bugun.com.tr/son-dakika/-buyuksehir-belediye-kanun-tasarisi-turkiye-de-idari-yapiyi-degistiriyor--haberi-91217
http://www.hurriyet.com.tr/ankara/21710417.asp
http://www.zaman.com.tr/yorum/yorum---makif-cukurcayir-buyuksehir-yasa-tasarisi-idare-sistemini-tamamen-degistiriyor/2004032.html
http://www.yenimeram.com.tr/m-akif-cukurcayir_2647~yeni-buyuksehir-belediyeleri-kanunu-haberleri-turkiyenin-kabusu

http://www.yayed.org/id261-gorusler/10-temmuz-2004-tarih-ve-5216-sayili-buyuksehir-belediye-kanununu-degistiren-buyuksehir-butunsehir-tasarisi-hakkinda-yayed-gorusu.php
http://www.birgulaymanguler.net/index.php?view=article&catid=115%3Ayazilaryorumlar3&id=975%3Ahuekuemetn-8-ekim-2012-guenlue-buetuenehr-yasa-tasarisi-uezerne&format=pdf&option=com_content&Itemid=170
http://www.bianet.org/bianet/kent/141531-buyuksehir-tasarisi-ve-kent-hakki
http://www.bianet.org/bianet/bianet/138569-buyuksehirler-yasasi-merkezi-guclendirir
http://www.bianet.org/bianet/bianet/138510-baskanlik-belediyelerden-basliyor
 BÜYÜKŞEHİR, BÜTÜNŞEHİR, EYALET, BÖLGE YÖNETİMİ… KAOSA DOĞRU? :
http://www.akifcukurcayir.blogspot.com/
http://www.tid.web.tr/default_b0.aspx?id=329

'Büyükşehir Belediye Kanun Tasarısı, Türkiye'de idari yapıyı değiştiriyor' Haberi

Büyükşehir yasa tasarısı idare sistemini tamamen değiştiriyor


8 Ekim 2012 Pazartesi günü TBMM’ye bir yasa tasarısı geldi. Gelir gelmez İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı.
Böylesine önemli bir tasarı yaklaşık 20 gün içinde Genel Kurul’a da gelecek ve yasalaşacaktır. Bu tasarı nedir ve neler getiriyor? “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adını taşıyan bu düzenleme, bütün mevcut yerel yönetim sistemini değiştirdiği gibi, “mülki idare” sistemini de oldukça zayıflatmakta ve altüst etmektedir. Tasarının amacı, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nu değiştirmek ve 13 yeni büyükşehir belediyesi kurmak. Eğer gerçekleşirse büyükşehir belediyesi sayısı 29’a ulaşacak ve geride 52 il belediyesi aynı statüde yoluna devam edecektir.
Tasarı yasalaşırsa 29 il özel idaresi, 1591 belediye ve 16.082 köyün tüzel kişiliğine son veriliyor. İl özel idareleri tamamen kapatılıyor. Belde belediyeleri ilçe belediyelerine dâhil ediliyor ve köyler de mahalleye dönüştürülüyor. İl özel idarelerinin kaldırılması, vali ve kaymakamların yani mülki idarenin çok önemli bir güç kaybı ve etkisizleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bir sonraki adım da devleti ve nesnelliği temsil eden mülki idarenin tamamen kaldırılması ve idare sisteminin belediyeleştirilmesi olarak görünmektedir. Türkiye bu aşamada bu sorunları kaldırabilecek ve üstesinden gelebilecek midir?16 Ekim 2012 Salı

Büyükşehir tasarısı sakıncalarla dolu!

Büyükşehir tasarısı sakıncalarla dolu!


Bin 591 belediye, 16 bin 82 köy ve 29 il özel idaresinin tüzel kişiliğine son verilmektedir. 29 il özel idaresi tamamen kapatılmaktadır. Belde belediyeleri ilçe belediyelerine katılmakta ve köyler mahalleye dönüştürülmektedir. Bu değişim bir ‘oldu bitti’ mantığı içinde gerçekleştirilmektedir. Neredeyse 20 gün içerisinde kanun tasarısı yasalaşacak gibi görünüyor. Eğer yerel seçimlerle ilgili tarih erkene çekilirse, mecburen bu tasarı da 20 gün içinde yasalaşmış olacaktır. Bu değişiklik Türkiye’de siyasetin, yönetimin ve toplumun üstüne büyük maliyetler yükleyecektir
Per aspera ad astra!